Манайхаас Гаргасан Онлайн Сургалтууд

ДАДАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ 

 • Lesson 1 - Introduce yourself
 • Lesson 2 - Talk about hobbies
 • Lesson 3 - My brother and me
 • Lesson 4 - The Bee and the Elephant
 •  Lesson 5 - Phrasal verbs for Daily routine
 • гм нийт 19 видео хичээлтэй.
Бүх насныханд зориулсан Хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр

Хувь Хүний Хөгжил 

 • Би хэн бэ, би хаана байна вэ
 •  Би хаана хүрэхийг хүсч байна вэ
 •  Урт, дунд, богино хугацааны зорилгоо тодорхойлох
 •  Өдөр тутмын төлөвлөлт, цагийн менежментээ хэрхэн хийх
 •  Үйлдлийг хойш татагчдаас ангижрах
 •  Муу зуршлаас салж, сайн зуршлыг хэрхэн төлөвшүүлэх
 •  Өөртөө итгэх итгэлээ сэргээх
 •  Амжилтыг ахиулагч сэтгэлгээнд сурах
 •  Англи хэл ба амжилт зөвөлгөө
 •  Үг хэрхэн хурдан цээжлэх вэ
 •  Яриа, сонсгол сайжруулах зөвөлгөө

BEGINNER ENGLISH  
АНХАН ШАТНЫ АНГЛИ ХЭЛ 

Англи хэлийг анхан шатнаас нь системтэйгээр сурахыг зорьж буй бүх насныханд зориулсан багц хичээл. Ажил эрхэлдэг хүмүүс, оюутнууд өөрийн боломжит цагаараа хичээллэх боломжтой. 
Хичээл бүр дээр шинэ үг, хэллэг сурна. Үг хэллэгүүдийг ойлгоход хялбар болгох үүднээс зураг, дүрслэлүүдээр илэрхийлсэн. 
Шинээр үзсэн хичээлээ бататгах үгсийн жагсаалт болон төсөр дасгал ажлууд дагалдана. 

БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ I-IV 

 • Business English basics 
 • Business English intermediate 
 • English for different business areas 
 • Business specialization 

I. Business English Basics  
Бизнес Англи хэл- Багц 1 

 • a. Ажил эрхлэлттэй холбоотой чухал үг хэллэгүүд
 • b. Ажлын ярилцлагад орох
 • c. Оффисын орчин дахь өдөр тутмын хэрэглээ
 • d. Компаний бүтэц зохион байгуулалт, албан тушаал
 • e. Утсаар ярих 1
 • f. Утсаар ярих 2
 • g. Илтгэл, тайлан тавих
 • h. Граф, тоо, чиг хандлага тухай ярих
 • i. Бизнес хэлцүүд 1

II. Business English Intermediate  
Бизнес Англи хэл -Багц 2

 • a. Албан захиа, имэйл бичих
 • b. Ажлын хурал, уулзалт удирдах, оролцох
 • c. Төслийн удирдлага, цагийн менежмент
 • d. Ажлын харилцаа холбоо, яриа үүсгэх
 • e. Албаны, нарийн төвөгтэй мэдээлэл солилцох
 • f. Хэлэлцээр, гэрээ контракт
 • g. Бизнес хэлцүүд 2

III. English for Different Business Areas  
Салбаруудын англи хэл - Багц 3

 • a. Менежмент, Хүний нөөц
 • b. Санхүү, мөнгө
 • c. Стратеги, өрсөлдөөн, дүн шинжилгээ
 • d. Маркетинг, сурталчилгаа
 • e. Үйлдвэрлэлт, тээвэрлэлт
 • f. Худалдаа, үнэ тогтоолт
 • g. Борлуулалт, Хэрэглэгчийн үйлчилгээ
 • h. Аюулгүй байдал, даатгал
 • i. Бизнесийн хэлцүүд 3

IV. Business Specialization 
Нарийн мэргэжлийн англи хэл – Багц 4

 • a. Компьютер, Мэдээлэл технологи
 • b. Анагаахын англи хэл
 • c. Шинжлэх ухаан
 • d. Урлаг, загвар, дизайн
 • e. Хууль зүй
 • f. Байгаль орчны асуудлууд
 • g. Ашгийн бус байгууллага
 • h. Бизнес эрхлэлт, бизнес эзэмшил, хөр.оруулалт
 • i. Бизнес хэлц 4

Анхан Шатны Хятад Хэл - HSK 1 

 • HSK1 - Танилцуулга
 • HSK1 - Хөг галиг
 • HSK1 - Өгүүлбэрийн_бүтэц
 • HSK1 - Түгээмэл хэллэг
 • ... гм 20 видео хичээлтэй болно

Онлайн Бизнесийн Багц Сургалт

 • Онлайн Бизнесийн Сургалт
 • Дижитал Сургалт Бэлдэх
 • Онлайн Бизнесийн Нууцууд
 • Экспертийн Нууцууд
 • Трафикийн Нууцууд
 • Бичих Нууцууд
Products
to launch your business in less then 90 days
Product Funnel Title 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. 
Product Funnel Title 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. 
Product Funnel Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. 
Product Funnel Title 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. sodales consectetur ipsum, in consequat purus sagittis vel. Morbi a pellentesque ipsum. 
Online Master Tech| Copyright ©2020| All Rights Reserved